Liity relacrewlaisiin. Taaksepäin nojautuminen riittää.

Relaxation Crew = Revolutioners of Everyday Life

Suomalaisista:

- 70 000 käyttää 
unilääkkeitä
- 190 000 käyttää 
rauhoittavia
- 290 000 käyttää
nukahtamislääkkeitä

 Whaaat? We need mo yoga.

Asenne on graffiti. Systeemiä pitää vastustaa, jos se tekee meistä onnettomia. Valitse chillaus..
« Vedetään lonkkaa, kunnes ei enää vedetä | Main | 5 syytä sille, miksi miestenkin pitäisi joogata... »
Sunday
Dec232012

Rauhoittava hengitys, toimii missä ja milloin vain

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>